OBS Delftlanden maakt gebruik van een bijzonder, eigentijds en uitdagend onderwijsconcept waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis uit het ervaringsgericht onderwijs. Tijdens de ochtenduren wordt er op onze school gewerkt aan de basisvaardigheden, tijdens het middagprogramma wordt er thematisch gewerkt. 

In onze school- en informatiegids vertellen wij u graag meer over ons schoolconcept. 

Brede ontwikkeling

Op OBS Delftlanden vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij meer aanbieden dan alleen taal en rekenen, zoals culturele activiteiten( projecten, sport en muziek ).

Op onze school werken we met thematisch onderwijs. Hierbij dagen we, in een rijke leeromgeving, de leerlingen uit. De leerkracht is hierbij coach en begeleidt de leerlingen in hun leerproces. 

 

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden