Nieuwe Ouders

Instroom van leerlingen
Wanneer ouders komen kennismaken met de school, worden ze door de locatieleider uitgenodigd voor een intake gesprek. Tijdens dat gesprek vertelt de locatieleider over de voorschool en de basisschool en zal er een rondleiding gegeven worden. De inschrijving vindt plaats middels een inschrijfformulier. Ouders ontvangen dan ook de informatiegids.  Na een startgesprek met de leerkracht zal er de mogelijkheid geboden worden op een “wenperiode” in te stellen. De leerling kan in deze periode een aantal dagen meedraaien, zodat jij/zij alvast kan wennen. De dag van instroom is nadat de leerling vier jaar is geworden.
 

De start in groep één

Ontwikkelingsgebieden in de onderbouw

Het onderwijs aan kleuters sluit aan bij de ervaring en de belangstelling van het kind.
In groep 1 en 2 moet ruimte en tijd zijn om opgedane ervaringen te verwerken en nieuwe ervaringen op te doen door middel van spel. Om dit te realiseren moet er genoeg gelegenheid zijn om te spelen. Om hun ontwikkeling te stimuleren, zijn er veel verschillende materialen en eilanden in de groep aanwezig.  Eilanden zijn speciaal voor een bepaald leerdoel ingerichte werkplekken. De term “eiland” is gekozen omdat deze werkplekken van alle kanten benaderbaar zijn. Milieuverrijking (het bieden van diverse uitdagende materialen) is een van de pijlers van het ervaringsgericht onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten in bewegings- en expressieactiviteiten. Wij sluiten aan bij hun motorische, emotionele en sociale ontwikkeling en proberen deze op een positieve wijze te stimuleren.

Binnenkomst
Vanaf 08.15 uur mogen de kinderen met hun ouder(s) binnenkomen. De kinderen doen hun jas uit en hangen de jas zelf op in hun luizencape. Hun hapje en (eventueel) de lunchtas doen ze in de daarvoor bestemde bakken.
 
Start van de dag
Om 08.30 uur gaat de les beginnen en worden ouder(s) verzocht afscheid te nemen en te vertrekken. Samen met de kinderen neemt de leerkracht eerst de dag door aan de hand van de dagritmekaarten. De kinderen kunnen daarop zien of het een lange of korte dag is en welke activiteiten die dag zal brengen. Ook wordt verteld welke dag het is, welke dag het gisteren was en welke dag het morgen is. Daarna gaan de kinderen verschillende activiteiten (werkjes) doen.
 
Werken en spelen
Er zijn kinderen alleen of samen bezig met een werkje. En er kan gespeeld/gewerkt worden in de verschillende eilanden (bouweiland, wereldeiland, schilderen). De kleutergroepen werken gedurende meerdere momenten van de dag in de eilanden. De leerkracht stimuleert kinderen om in de verschillende eilanden te spelen/werken en dat ook met andere kinderen samen te doen. Als alle kinderen aan het werk zijn, geeft de leerkracht lesjes. Een lesje kan gegeven worden aan een kind, maar ook aan meerdere kinderen samen. Een dergelijke groepsactiviteit kan zijn een taalspel, telspel, materiaalspel of een algemene over bijvoorbeeld een dier of een plant. De leerkracht gaat tijdens deze werkronde langs alle kinderen en bewaakt op die manier de voortgang van het dagelijks onderwijs.
 
Fruit
In de groepen 1 en 2 gaan de kinderen rond 10.00 uur een hapje eten en wat drinken. Wij stellen het op prijs dat u voor een zo gezond mogelijk hapje zorgt.
 
Bewegingsonderwijs
De kinderen hebben elke dag bewegingsonderwijs ofwel buiten of in het speellokaal. Ouder(s) worden verzocht om voor hun kind een tas met gymkleding en gymschoenen op school te hangen. De leerkracht kan dan per dag bepalen of de kinderen naar buiten gaan of dat er wordt gegymd in het speellokaal.
 
Na de middagpauze
’s Middags wordt er werk af gemaakt of is er tijd voor een algemene les rondom een thema of voor een kleine kringactiviteit. Aan het eind van de dag wordt er gezamenlijk opgeruimd. Ouders halen hun kinderen buiten bij het hek, zodat de leerkracht kan zien met wie het kind meegaat. De medewerkers van de naschoolse opvang halen de kleuters bij de deur op.
 
Verjaardagen
Het vieren van de verjaardag van een kind gebeurt in de groep. Er wordt een klein feestje in de kring gevierd waarna de jarige mag trakteren. Liefst een gezonde traktatie. Kinderen mogen in hun eigen groep trakteren en kunnen daarna nog met twee klasgenoten de klassen rond.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden