Thematisch werken

Thematisch werken

Kinderen zijn van nature leergierig. Wij willen de kinderen stimuleren en uitdagen om de wereld te onderzoeken en te ontdekken. Op OBS Delftlanden werken wij tijdens het middagprogramma thematisch. We streven ernaar om tijdens elk thema een gastspreker uit te nodigen en een uitstapje te maken. Vanuit onze visie op onderwijs willen we contact met de wereld om ons heen maken door die wereld binnen de school te halen en door zelf die wereld in te gaan.
Binnen het thema komen de volgende vakgebieden aan bod:

  • wereldoriëntatie;
  • drama;
  • techniek;
  • muziek;
  • beeldende vorming.
Kijk momenten

Aan het eind van ieder thema worden de ouder(s)/verzorger(s) en belangstellende uitgenodigd om naar het werk van de leerlingen te komen kijken. Leerlingen kunnen op deze momenten trots laten zien wat ze allemaal hebben gedaan en geleerd over het thema.
Ieder jaar wordt er bij de thema-afsluiting extra uitgepakt bij één thema. De afsluiting is dan extra groot en spectaculair. Hiervoor wordt tijdens het thema ook rekening gehouden met het middagprogramma zodat de leerlingen zich hierop kunnen voorbereiden. Wat de uitwerking van deze grootse afsluiting is, staat niet van tevoren vast, maar wordt aan het begin van het thema bedacht.
 
Portfolio

Al het werk dat gemaakt is binnen een thema, wordt bewaard in een portfolio. Op deze manier kan de leerling zijn/haar werk bundelen in een overzichtelijk en toegankelijk document. Het leerproces van de leerling staat hierbij voorop. Het portfolio is voor de leerling een impuls voor motivatie en om meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces te nemen.
Vanaf dit schooljaar zal deze portfolio steeds meer worden gedigitaliseerd. Middels de digitale leeromgeving van Bloomwise worden kinderen uitgedaagd om doelen te stellen, taken te analyseren, leren te plannen en een zelfevaluatie bij te houden. Al hetgeen ze hebben geleerd, wordt verzameld in deze digitale protfolio die aan het einde van het schooljaar in een kort gesprek met de ouders, leerling en leraar wordt besproken (het portfoliogesprek). De leerling geeft dan aan wat hij of zij gedaan heeft en wat er geleerd is.
 
Excursies en gastsprekers

Bij elk thema wordt bekeken of het mogelijk is om op excursie te gaan en/of een gastspreker uit te nodigen.
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden