Pijlers

Pijlers van het Ervaringsgericht Onderwijs

Het ervaringsgericht onderwijs berust op drie pijlers. Deze zijn ook terug te vinden in het logo van Ervaringsgericht onderwijs. De pijlers zijn leerling initiatief, ervaringsgerichte dialoog en milieuverrijking. Hieronder gaan we in op wat dit precies inhoudt.

Leerlinginitiatief

Het leerlinginitiatief is één van de betrokkenheidsverhogende factoren en beantwoordt aan de behoefte van kinderen om de wereld om hen heen te verkennen. Kinderen werken gemotiveerder aan een opdracht als zij daar zelf voor gekozen hebben en als het hun interesse heeft. Dit gebeurt binnen duidelijke grenzen, want zonder grenzen kan er ook geen sprake van “vrijheid” zijn. Een spel kan tenslotte niet zonder speelveld. Deze grenzen worden vooraf door de leerkracht en het kind bepaald. Denk hierbij aan tijd, ruimte en criteria. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteit en leren kritisch op zichzelf te reflecteren (zie ook zelfsturend leren).

Ervaringsgerichte dialoog

Het ervaringsgerichte dialoog is een gesprek dat zich richt op “wat er zich in de ander afspeelt”. Hiervoor is het noodzakelijk dat er tussen het kind en de leerkracht een goed band is. De ervaringsgerichte dialoog is gebaseerd op aanvaarding, echtheid en inleving. Door een inlevende houding van de leerkracht voelen kinderen zich begrepen en kan de leerkracht hen beter begeleiden.

Milieuverrijking

Onze school biedt een rijke leeromgeving, een omgeving die rijk is aan materialen. Zo kan een kind tot een keuze komen die leidt tot betrokkenheid en daardoor tot ontwikkeling. Daarnaast is er een ruim aanbod van begeleide activiteiten. De leerkracht plaatst regelmatig ‘vreemde’ materialen in de lokalen om op die manier de kinderen uit te nodigen om te ontdekken.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden