kernwaarden

Kernwaarden

De kernwaarden welbevinden en betrokkenheid worden ingezet om de mate waarin kinderen de activiteit beleven en ervaren in beeld te brengen. De intensiteit hiervan bepaalt de ontwikkeling van het kind. Met name de betrokkenheid is beïnvloedbaar door goed in te zetten op een aantal betrokkenheidsverhogende factoren. Hiervoor zijn allerlei werkvormen, die door ons structureel worden ingezet. Dat alles om de kwaliteit van het proces te optimaliseren, zodat het kind op de toppen van zijn kunnen kan en zal presteren.

 

Welbevinden

´Als een vis in het water´…….. zo kun je kinderen beschrijven die zich echt goed voelen. Op OBS Delftlanden streven we ernaar dat alle kinderen zich zo voelen. Als het welbevinden van de kinderen op orde is, voelen zij zich oké; ze beleven plezier in wat ze doen en kunnen genieten van de dingen die ze doen. Ook de interactie met de omgeving, de leerkracht, de medeleerling en schoolgenoten zal dan goed verlopen. Welbevinden laat zich herkennen doordat het kind:

ontspannen is en innerlijke rust toont;

  • voldoening ervaart en vitaliteit uitstraalt;
  • open is en zich voor de omgeving ontvankelijk opstelt;
  • spontaniteit aan de dag legt en zichzelf is.

Betrokkenheid

Betrokkenheid wordt ook wel omschreven als ´de state of flow´, een mentale energie. Een bijzondere kwaliteit die zich laat herkennen aan een geconcentreerd, aanhoudend en tijdvergeten bezig zijn.

Hierbij:

  • stelt het kind zich open op en voelt zich gemotiveerd en geboeid;
  • legt het kind een intense mentale activiteit aan de dag;
  • maakt het kind een grote hoeveelheid energie vrij en ervaart een sterke voldoening.
     

Omdat de activiteit bij zijn/haar exploratiedrang en interessepatroon past, en zich aan de grens van zijn/haar individuele mogelijkheden situeert, vindt duurzaam leren plaats.

Betrokkenheid verhogende factoren

Door de gehele school wordt met aandacht voor vijf betrokkenheid verhogende factoren gewerkt:

 

1. Sfeer en relatie

Het is van belang dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen goed in hun vel zitten. Een uitnodigende sfeer en een goede relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkracht zijn van essentieel belang.

 

2. Aanpassing aan het niveau

Kinderen moeten de uitdaging voor activiteiten voelen.

Leerstof en activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van het individuele kind. Als de leerstof te moeilijk is, haken kinderen af. Als het te simpel is voelen kinderen geen uitdaging meer; in beide gevallen gaat dat ten koste van de betrokkenheid!

 

3. Werkelijkheidsnabijheid

Activiteiten die raken aan de leef- en beleefwereld van de kinderen worden als zinvol ervaren.

Het onderwijs gaat uit van omgevingen en situaties die voor kinderen inleefbaar en betekenisvol zijn. Dat eigen ervaringen en inbreng van de kinderen hierbij onontbeerlijk zijn, is natuurlijk vanzelfsprekend.

 

4. Activiteit

Kinderen kunnen niet lang luisteren. Er moet van alles te doen zijn. Rust en activiteit hoeven elkaar niet in de weg te staan!

Kinderen zijn van nature heel actief; OBS Delftlanden speelt daar op in! Kinderen zijn in de gelegenheid om zoveel mogelijk actief te zijn (dat wil zeggen: doen, denken, onderzoeken, spelen, discussiëren etc.).

"Dode" momenten (wachten, stilzitten, niets te "doen" hebben) worden zoveel mogelijk vermeden.

 

5. Vrij initiatief

Kinderen krijgen eigen keuzemogelijkheden, waardoor hun ontwikkelingspotentieel wordt aangesproken.

Betrokkenheid ontstaat als kinderen met dingen bezig kunnen zijn, die aansluiten bij hun belangstelling en behoefte. OBS Delftlanden creëert ruimte voor eigen keuzes en persoonlijke inbreng. Hierdoor komt de reële en individuele belangstelling pas echt tot zijn recht.


 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden