Waar onze school voor staat

OBS Delftlanden is een basisschool voor openbaar onderwijs in de wijk Delftlanden. Op onze school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.
Op onze school, waar kinderen tussen 4 en 12 jaar zich thuis voelen, verzorgen we ervaringsgericht onderwijs. Binnen ervaringsgericht onderwijs staat een hoge mate van  betrokkenheid en welbevinden centraal, eigen verantwoordelijkheid nemen en een optimale ontwikkeling. Wij leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting. Op onze school hebben we aandacht voor ieder kind. 
 
Visie en missie

Op OBS Delftlanden dagen we leerlingen uit in een rijke leeromgeving. Veiligheid, structuur en zorg voor het individu zorgen ervoor dat leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht is hierbij een coach die leerlingen in hun leerproces begeleidt waarbij ontdekkend en zelfsturend leren, samenwerken en verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn.
 
Leren is een avontuur. Door ervaringsgericht onderwijs, binnen en buiten de school, wordt leren een avontuur. Het kind zit goed in zijn/haar vel en is gemotiveerd en geboeid bezig. Hierdoor leert het pas echt en ontwikkelt hij/zij optimaal. Het kind kan niet wachten om weer naar school te gaan.
Leren is een avontuur, elke dag opnieuw!
 
Pedagogisch klimaat en veiligheid

Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te leren. Een veilige omgeving houdt in dat er een prettige sfeer op school is.  Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Daarnaast is een veilige omgeving erop gericht om incidenten te voorkomen. Incidenten zoals ongepast (pest)gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Hiervoor hebben alle scholen van Openbaar Onderwijs Emmen een Veiligheidsprotocol.
Acties die wij op school ter verhoging van de sociale veiligheid uitvoeren zijn:
 • leerlingen actief betrekken bij het maken van school- en gedragsregels;
 • projecten sociale competenties voor leerlingen;
 • trainingen vanuit het Arbo preventieplan voor personeel;
 • weerbaarheid trainingen;
 • goede contacten met de wijkagent en het wijkjeugdteam;
 • lesmateriaal voor sociaal-emotionele vaardigheden, Kinderen en hun sociale talenten.
 • mediawijsheid lessen;
 • bij geweld en agressief gedrag de ouders informeren over het gedrag van hun kind en betrekken bij te treffen sanctiemaatregelen;
 • contacten met en voorlichtingen door bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Halt;
 • hanteren van een pestprotocol en er is een pestcoördinator aanwezig. De naam van deze persoon is te vinden in de informatiegids.
    

Als school kunnen we pas goed beleid, ten aanzien van sociale veiligheid, voeren als we inzicht hebben in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. De school heeft een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem. Hiermee kan de tevredenheid van de leerlingen op het gebied van sociale veiligheid worden onderzocht. 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden