Praktische informatie

Schooltijden

Op OBS Delftlanden zijn de schooltijden voor de verschillende groepen als volgt verdeeld:
Groep 1 t/m 4:
Maandag               08.30-14.30 uur  
Dinsdag                 08.30-14.30 uur  
Woensdag             08.30-12.15 uur
Donderdag            08.30-14.30 uur  
Vrijdag                    08.30-12.00 uur  
 
Groep 5 t/m 8:
Maandag               08.30-14.30 uur
Dinsdag                 08.30-14.30 uur
Woensdag            08.30-12.15 uur
Donderdag           08.30-14.30 uur
Vrijdag                   08.30-14.30 uur 
 
 

Pauzes

De pauzetijden voor de groepen 3 en 4 zijn:
 • ochtendpauze:     10.00-10.15 uur
 • middagpauze:      12.00-12.30 uur
Voor de groepen 1 en 2 gelden dezelfde tijden voor de middagpauze. 

De pauzetijden voor de groepen 5 t/m 8 zijn:
 • ochtendpauze: 10.00 - 10.15 uur
 • middagpauze: 12.30 - 13.00 uur
 
 
Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen spelen op het schoolplein en op het Verbindingsplein. Op het basketbalpleintje en op het grasveldje naast de school mag ook worden gespeeld. De leerkrachten houden toezicht.
 

Brengen en halen van leerlingen

Vanaf 08.15 uur staan er leerkrachten op het plein, zodat er toezicht is wanneer de kinderen op het plein spelen. De ouder(s) van de kinderen van de groepen 1 en 2 mogen de kinderen vanaf 08.15 uur naar binnen brengen.
Kinderen van groep 2 mogen tot de meivakantie nog naar binnen gebracht worden. Vanaf de meivakantie mogen de kinderen van groep 2 zelfstandig naar binnen om alvast te oefenen voor wanneer ze in groep 3 zitten.
 
Om 08.25 uur gaat de eerste bel. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dan in rijen staan en worden door de groepsleerkracht opgehaald.  We starten om 08.30 uur met de lessen.
 
‘s Woensdags is dit om 12.15 uur en zijn de kinderen ’s middags vrij.
 
Om 14.30 uur gaat de school uit en kunnen ouders hun kinderen komen halen. De kinderen lopen samen met de groepsleerkracht naar buiten. De ouders wachten de kinderen buiten op.

De Gezonde School

Onze school heeft het certificaat “Gezonde School” gekregen op het gebied van bewegen en sport. De komende jaren mogen we ons dus gezonde school noemen.
Enkel tips voor gezonde traktaties vindt u via onderstaande link
https://issuu.com/voedingscentrum/docs/a4_traktatie-kaarten_1_2/1?ff=true&e=1222161/30851057

 

De Gezonde School-pijlers:

 1. Gezondheidseducatie: In de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
 2. Fysieke en sociale omgeving: Gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving.
 3. Signaleren: Gezondheidsproblemen worden gesignaleerd.
 4. Beleid: Alle maatregelen voor de gezondheid van kinderen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 
 
Fruitpauze
Elke ochtend is er in de klas gelegenheid om een stukje fruit te eten of komkommer, wortel, paprika's etc. Tijdens dit hapje bestaat ook de mogelijkheid om iets te drinken. We gaan in de eerste plaats uit van fruit. Of een verantwoorde koek. Het is niet de bedoeling dat dit hapje een maaltijd wordt, maar een rustpunt op de ochtend.
 
Gezonde traktatie
Enkel tips voor gezonde traktaties vindt u via onderstaande link
https://issuu.com/voedingscentrum/docs/a4_traktatie-kaarten_1_2/1?ff=true&e=1222161/30851057
 

Schoolreizen

De begeleiding van de schoolreizen wordt door de leerkrachten gevraagd

De schoolreizen zijn gepland in één van de laatste weken voor de zomervakantie.
Alle groepen (met uitzondering van de groep 7 en 8) gaan 1 dag op schoolreis.
De groepen 7 en 8 gaan aan het begin van het schooljaar op kamp( twee nachten).
 

Schoolvoorstellingen

Alle kinderen bezoeken jaarlijks een theatervoorstelling, of nemen deel aan een andere kunstzinnige activiteit.
 

Stagiaires

Elk jaar biedt de school meerdere stageplaatsen aan voor studenten van de Pedagogische academie voor basisonderwijs. Naast stages van enkele dagen of weken in een groep lesgeven, zijn er LIO stages, waarbij de student meerdere weken achter elkaar voor de groep staat. Deze zijn alleen voor studenten die in het laatste jaar van hun opleiding zitten. De stage vindt vlak voor het afstuderen plaats.
 
Verder proberen we elk schooljaar ook enkele MBO stagiaires van het Drenthecollege, het Noorderpoortcollege of het Alfa-college te krijgen. Zij verrichten taken ter ondersteuning van de leerkracht, zoals lijmpotjes vullen, ondersteuning bij groepsactiviteiten, klaslokalen vegen et cetera.
De leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de groep en is voor u ook het aanspreekpunt.
 
Ziekmelding

Is uw kind door ziekte of andere oorzaak niet in staat de school te bezoeken, dan kunt u dit via SchouderCom melden aan de leerkracht. Hiervoor gebruikt u de knop “afwezigheid melden” in SchouderCom.
 
Indien u ons telefonisch op de hoogte wilt stellen dan het liefst vóór schooltijd op telefoonnummer:
0591-677705
 
Bezoek aan arts, tandarts, orthodontist e.d. graag van te voren melden bij leerkracht. Probeer deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te plannen.
 
Indien de leerling niet afgemeld is voor 9.00 uur, dan neemt de school contact met u op. De absenten worden per dag genoteerd in een absentielijst.
 
Verlof

Ouder(s)/verzorger(s) die door bepaalde omstandigheden hun vakantie niet binnen de schoolvakanties kunnen plannen en voor hun kinderen van bovenstaande vakantieregeling willen afwijken, moeten dit aanvragen bij de locatieleider. We houden ons aan de verlofregeling van ons bestuur.
 

Hoofdluisbestrijding

Een lastig probleem, waar iedere school met regelmaat mee te maken krijgt, is hoofdluis. Volgens de richtlijnen en adviezen van de GGD, adviseren wij om uw kind(eren) regelmatig te controleren op neten/luizen.
 
Naast de luizencape die de school aan elke leerling verstrekt beschikt de school ook over een LOT (= luizen opsporings team) De leden van dit team (hulpouders) controleren regelmatig ( iedere eerste week na een schoolvakantie) de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. 
 
De LOT-ouders zijn geïnstrueerd door medewerkers van de GGD en kunnen eventueel op hulp van die organisatie rekenen.
 
Leerlingenraad

Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vaardigen per groep een leerling af naar de leerlingenraad. Op deze manier geven we de leerlingen een stem in de ontwikkeling van onze school. De leerlingenraad komt één keer in de zes weken bij elkaar om zaken die op school spelen te bepreken met de locatieleider. De leerlingenraad:
 • brengt nieuwe ideeën in en doet voorstellen;
 • legt aan andere leerlingen uit wat er is besproken;
 • helpt om de school leuker, mooier en gezelliger te maken.
 
Vertrouwenspersoon

Klachten of problemen in de vorm van persoonlijke problemen kunnen kinderen en/of ouders ook melden bij de vertrouwenspersoon binnen de school. Tevens is de vertrouwenspersoon aandachtfunctionaris kindermishandeling. In de informatie gids staat vermeld wie de vertrouwenspersoon is.

Bijlagen

In sommige documenten op de website wordt verwezen naar bijlagen. Wilt u de bijlagen inzien dan kunt u een afspraak maken met de locatieleider.
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden